Miejsce obrad

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Pałac Branickich
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok