PROBLEMY NEFROKARDIOLOGICZNE W OBLICZU OSIĄGNIĘĆ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

PIĄTEK

14:00-15:00 Obiad

15.00-15.10 Uroczyste otwarcie B. Naumnik

15:10 Wykłady inauguracyjne

Kardio-i nefroprotekcyjne właściwości doustnych leków hipoglikemizujących (25’)
A.J. Krętowski

Czy i jakie korzyści mogą odnieść chorzy z przewlekłą chorobą nerek z obniżenia skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej obecnie zalecanych wartości. Analiza wyników badania SPRINT (25’)
A. Więcek

16:00-18:25

Sesja 1 cz. 1 POSTĘP W NEFROKARDIOLOGII A DŁUGOŚĆ ŻYCIA
Przewodniczący: M. Myśliwiec, B. Rutkowski, A. Więcek

Opieka paliatywna w kardiologii (20’)
T. Pasierski

Opieka paliatywna w nefrologii (20’)
M. Lichodziejewska-Niemierko

Przerwa kawowa (15’)

Sesja 1 cz. 2 POSTĘP W NEFROKARDIOLOGII A DŁUGOŚĆ ŻYCIA

EBM a długość życia z perspektywy kardiologa (20’)
P. Pruszczyk

EBM a długość życia z perspektywy nefrologa (20’)
M. Durlik

Długowieczność pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek – koszt a korzyść (20’)
B. i P. Rutkowscy

Panel: B. Rutkowski, A. Więcek, A.J. Krętowski, M. Myśliwiec (dyskusja: 30’)

20:00 Kolacja

SOBOTA

8:30-10:35

Sesja 2 SPECYFIKA USZKODZEŃ UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO W PCHN
Przewodniczący: M. Banach, W. Sułowicz, L. Pączek

Nieoczywiste ogniwa w patogenezie miażdżycy (20’)
M. Banach

Mikrobiom – przyjaciel czy wróg? (20’)
A. Rydzewska-Rosołowska

Specyfika uszkodzeń serca w kłębuszkowych zapaleniach nerek (20’)
M. Klinger

CKD-MBD a choroby sercowo-naczyniowe – aktualizacja 2018 (20’)
T. Stompór

Chirurgia małoinwazyjna - kiedy i dla kogo? (20’)
T. Hirnle

Panel: M. Banach, L. Pączek, W. Sułowicz, S. Brzósko, J. Chudek (dyskusja: 25’)

Przerwa kawowa (15’)

10:50-13:00

Sesja 3 RÓŻNE RODZAJE POWIKŁAŃ – RÓŻNE RODZAJE TERAPII
Przewodniczący: J. Duława, B. Naumnik, W. Musiał

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze w obliczu innych powikłań (20’)
M. Myśliwiec

Nowe doustne antykoagulanty – update 2018 (20’)
B. Naumnik

Czas na terapie biologiczne w kardiologii? Evolokumab i kanakinumab w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych z miażdżycą (20’)
B. Sobkowicz

Niedokrwistość w PCHN – nowe aspekty terapii (20’)
M. Nowicki

Transplantacja nerki a powikłania sercowo-naczyniowe – hit czy kit? (20’)
A. Jaroszyński

Panel: J. Duława, B. Naumnik, W. Musiał, J. Głowiński, J.S. Małyszko (dyskusja: 30’)

13:00-15:00 Obiad

15.00- 16.45

Sesja 4 SERCE I NERKI – UKŁAD NACZYŃ POŁĄCZONYCH
Przewodniczący: W. Załuska, J. Imiela, S. Dobrzycki

Gwiazd naszych wina, czyli rola astrosonografii w nefrokardiologii (20’)
T. Hryszko

Niewydolność prawokomorowa w przebiegu chorób krążenia płucnego (20’)
K. Kamiński

Hiperwolemia versus zastój narządowy – cechy wspólne i różnice (20’)
P. Rozentryt

Miejsce terapii nerkozastępczej w leczeniu przekrwienia biernego narządów (20’)
R. Gellert

Panel: W. Załuska, J. Imiela, S. Dobrzycki, M. Kuźniewski, E. Żukowska-Szczechowska (dyskusja: 25’)

Przerwa kawowa (15’)

17:00-19:05

Sesja 5 GLOBALNE PROBLEMY XXI WIEKU
Przewodniczący: A. Oko, A. Rydzewski, J. Korecki

Ciemna strona sportu (20’)
K. Ciechanowski

Produkty spożywcze o właściwościach hipertensyjnych (20’)
M. Adamczak

Wpływ substancji psychoaktywnych na układ sercowo-naczyniowy i nerki (20’)
J. Małyszko

Dopalacze u młodzieży i wywołane nimi dysfunkcje narządowe (20’)
R. Grenda

Problem uzależnień w transplantologii (20’)
A. Dębska-Ślizień

Panel: A. Oko, A. Rydzewski, J. Korecki, S. Niemczyk, B. Galar, B. Sulikowska (dyskusja: 25’)

20:00 Uroczysta Kolacja

NIEDZIELA

9:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI B. Naumnik