Program szczegółowy


PIĄTEK 14.02.2020

12:30 - 13:30 Lunch (Pałac Branickich - parter)

13:30 - 13:40 Uroczyste otwarcie Konferencji (Pałac Branickich – Aula Magna)
B. Naumnik

13:40 - 14:40 Wykłady inauguracyjne

Znaczenie albuminurii w ocenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i nerkowych w różnych populacjach chorych (25’)
A. Więcek

Doustne leki hipoglikeminizujące - kalejdoskop zdarzeń w obliczu faktów (25’)
AJ. Krętowski

Dyskusja (10’)

14:40 - 14:55 Przerwa kawowa

14:55 - 16:25 Sesja 1: Ciśnienie tętnicze w różnych sytuacjach klinicznych – nadal mamy problem
Przewodniczący: A. Januszewicz, M. Myśliwiec, A. Oko, A. Więcek

Nadciśnienie naczyniowonerkowopochodne – choroba o różnych obliczach (18’)
A. Januszewicz

Docelowe wartości ciśnienia tętniczego w PCHN w świetle najnowszych faktów (18’)
J. Małyszko

Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia funkcji poznawczych - wpływ choroby czy terapii? (18’)
B. Sobkowicz

Zgon sercowy – czy fatum można odwrócić? (18’)
A. Tomaszuk-Kazberuk

Panel dyskusyjny (18’): A. Januszewicz, M. Myśliwiec, A. Oko, A. Więcek

16:25 - 16:40 Przerwa kawowa

16:40 - 17:50 Sesja 2: Mikrobiom - dodatkowy narząd, o którym wiemy coraz więcej
Przewodniczący: J. Duława, B. Naumnik, B. Rutkowski, G. Rydzewska

Dysbioza – czynnik ryzyka powikłań nefrologicznych i kardiologicznych w świetle nowych strategii terapeutycznych (20’)
G. Rydzewska

Dysbioza a zakrzepica: thrombolome – co to takiego? (17’)
B. Naumnik

Modyfikacja mikrobioty jelitowej w profilaktyce i leczeniu zakażeń Clostridium difficile na oddziale nefrologii (18’)
M. Adamczak

Panel dyskusyjny (15’): J. Duława, B. Naumnik, B. Rutkowski, G. Rydzewska


SOBOTA 15.02.2020

9:30 - 11:00 Sesja 3: Paradoksy w nefrokardiologii
Przewodniczący: L. Domański, J. Ostrowski, J. Różański, A. Rydzewski

Primum non nocere. Kiedy należy wdrożyć pomostowe leczenie przeciwkrzepliwe? (18’)
T. Pasierski

Paradoks masy ciała u pacjenta z zespołem sercowo-nerkowym (18’)
K. Kamiński

Paradoks masy ciała u pacjenta ze schyłkową niewydolnością nerek (18’)
K. Ciechanowski

Leki moczopędne u pacjenta dializowanego – fart czy żart? (18’)
M. Lichodziejewska-Niemierko

Panel dyskusyjny (18’): L. Domański, W. Karwowska-Polecka, J. Ostrowski, J. Różański, A. Rydzewski

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

11:15 - 13:00 Sesja 4: Leczenie nerkozastępcze - życiodajna jest tylko krew, która płynie!
Przewodniczący: R. Gellert, A. Jaroszyński, P. Pruszczyk, W. Załuska

Paradoks sodowo-potasowy w PCHN i nadciśnieniu tętniczym (18’)
T. Stompór

Zakrzepica żylna : miażdżyca - dwa oblicza tej samej choroby? (18’)
P. Pruszczyk

Profilaktyka i odkrzepianie dostępu naczyniowego – czy taka strategia jeszcze istnieje? (18’)
T. Hryszko

Dostęp naczyniowy jako akt rozpaczy – dostępy nieanatomiczne (18’)
R. Pietura

Odcewnikowe i odelektrodowe zapalenie wsierdzia - metody postępowania (18’)
T. Hirnle

Panel dyskusyjny (15’): J. Bychowski, R. Gellert, J. Głowiński, A. Jaroszyński, P. Pruszczyk, W. Załuska

13:00 - 15:00 Obiad

13:00 – 13:45 Sesja plakatowa
Przewodniczący: J. Borawski, JS. Małyszko, B. Sulikowska

15:00 – 16:10 Sesja 5: Zaburzenia metaboliczne i ich terapia w obliczu ryzyka sercowo-naczyniowego – obalamy mity, definiujemy fakty
Przewodniczący: J. Manitius, S. Niemczyk, P. Rutkowski, E. Żukowska-Szczechowska

Kwas moczowy – obniżać? ile? komu? kiedy? (18’)
L. Pączek

Czy suplementacja witaminy K ma rację bytu w nefrokardiologii? (18’)
I. Kurnatowska

Kwasica metaboliczna – dylematy terapeutyczne (18’)
Sz. Brzósko

Panel dyskusyjny (16’): B. Galar, J. Manitius, S. Niemczyk, P. Rutkowski, E. Żukowska-Szczechowska

16:10 - 16:25 Przerwa kawowa

16:25 – 18:30 Sesja 6: Pacjent z tzw. chorobą rzadką na liście typowania do przeszczepienia nerki
Przewodniczący: M. Durlik, M. Krajewska, M. Kuźniewski, K. Pawlaczyk

Leki sieroce w nefrologii (15’)
R. Grenda

Pacjent z aHUS – przeprowadzenie przez zabieg przeszczepienia nerki (15’)
M. Durlik

ADPKD – waptany w nefrokardiologii (15’)
A. Makówka, M. Nowicki

Zastosowanie Rituximabu w KZN - rewelacja czy asekuracja? (15’)
M. Krajewska

Panel dyskusyjny (10’): M. Durlik, M. Krajewska, M. Kuźniewski, K. Pawlaczyk, E. Zbroch

Co nowego w temacie Fabry’ego? (15’)
P. Rozentryt

Pacjent ze stwardnieniem guzowatym jako potencjalny biorca przeszczepu (15’)
A. Dębska- Ślizień, A. Tarasewicz

Z. Goodpasteura – śmiertelna choroba o enigmatycznej etiologii w oparciu o przypadek kliniczny (15’)
S. Dobrzycki

Panel dyskusyjny (10’): M. Durlik, D. Kamińska, M. Krajewska, M. Kuźniewski, K. Pawlaczyk

20:00 Kolacja w Restauracji Hotelu Cristal
(patrz opłata rejestracyjna podstawowa II)

NIEDZIELA 16.02.2020

9:00 Zakończenie Konferencji
B. Naumnik