PUNKTY EDUKACYJNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w ww. Konferencji, lekarzowi przysługuje 10 punktów edukacyjnych.